An exciting trip to Kosovo is going to start soon … good luck Sofia 🙂

http://sofia4kosovo.wordpress.com/2012/02/12/testimonianza-kosovo-estate-2011/